Návrh kruhového bočníku ampérmetru

(Ayrtonův bočník)

1.krok

Základní údaje o použitém měřidle a počet rozsahů
- přepiš vstupní údaje. U desetinných čísel se píše desetinná tečka!
Im[mA](proud na plnou výchylku - citlivost měřidla)
Vnitřní odpor[ohm]
Požadovaný počet rozsahů(max 15)