Návrh kruhového bočníku ampérmetru

(Ayrtonův bočník)

ayrton

1.krok

Základní údaje o použitém měřidle a počet rozsahů
- přepiš vstupní údaje. U desetinných čísel se píše desetinná tečka!
Im[mA](proud na plnou výchylku - citlivost měřidla)
Vnitřní odpor měřidla[ohm]
Požadovaný počet rozsahů(max. 15)


Poznámka:

Proč se nedoporučuje toto "výhodnější" zapojení?

ampprep
Na první pohled vidíme výhody:
Bočník se mnohem snadněji počítá, protože se při jeho výpočtu nemusí uvažovat vliv dalších rozsahů. U tohoto zapojení je navíc svorkové napětí vždy stejné, jako na vlastním měřidle.
U Ayrtonova (neboli kruhového) bočníku se na vyšších proudových rozsazích zvyšuje i úbytek napětí na svorkách přístroje, s napětím na měřidle se shoduje jen na nejnižším rozsahu.
To jsou výhody.

Jenže:

Co se bude dít při přepínání rozsahů:
Při otáčení přepínače se dříve zanedbatelný přechodový odpor kontaktů nekontrolovatelně zvyšuje, někdy mohou kontakty i odskakovat, navíc většina přepínačů je konstruována tak, že se při pohybu nejprve přeruší spojení s původním kontaktem a potom se teprve připojí ten následující. V mezipoloze není připojeno nic. Tak se to od přepínače běžně požaduje. Takže měřidlo je v té chvíli úplně bez bočníku a pokud má obvodem protékat větší proud, jde celý měřidlem, což může být pro měřidlo fatální.

Další technické kousky

OK1SRD