Dolní propust LC typu Butterworth - zadání

gener
L1
civkah
C2
civkad
kond
mezera
Ln
civkah
Cn+1
civkad
kond
konec
Frekvence pro -3dB [Hz]
Vstupní/výstupní impedance [ohm]
Počet cívek:Další technické kouskyValid HTML 4.01 Transitional