Selektivní nf filtr bez indukčností

 

střední kmitočet  formát png 
zesílení  formát jpg 
činitel jakosti Q   formát gif 

R5  ohm (doporučená hodnota)
Spočítat i pro nesmyslné hodnoty (bez grafu)

V desetinných číslech se píší tečky.

 

Home