Aproximace klesající funkce pasívním obvodem

Na obr.1 jsou typické nelineární průběhy aproximačních funkcí. Pro ně můžeme vytvořit pasívní korekční členy podle obr.2.
graf
   Obr.1

schema1
   Obr.2

Nevhodný průběh je na obr.2a),vhodný tvar je na obr.2b), neboť nepředpokládá použití plovoucích zdrojů. Funkce tedy musí být neklesající a bez inflexních bodů. Její první derivace musí být stále kladná a klesající. Pokud potřebujeme aproximační funkci dle obr.1a), potom jí můžeme realizovat pomocí funkce dle obr.1b) ve zpětné vazbě operačního zesilovače:
blok1
   Obr.3

Přenos je v tomto případě
rovnnice

Zadávání dat

Počet bodů aproximační funkce
(včetně koncového bodu)

 
Předvedení funkce na testovacích datech
Počet bodů aproximační funkce
(včetně koncového bodu)

 

Valid HTML 4.01 Transitional