Notch filtr

je filtr, který v přijímaném signálu potlačí jednu frekvenci. Používá se pro potlačení rušivých záznějů. Běžně se konstruují jako plynule laditelné, tento je však určen pouze pro jednu frekvenci.

Frekvence Hz