Úloha:
Máme vícenásobné uzemění. Můžeme jednotlivě každou větev rozpojit
a změřit odpor kombinace podle obrázku.

Odpor jednotlivých větví tedy bude: G1 = R1 + R2 || R3 || ... || Rn
Z naměřených hodnot G máme určit jednotlivé zemnící odpory R1 až Rn.

Řešení:
Zadej počet větví (min.3 max 99):