Osobní údaje:
Jméno
Příjmení
ZO ČSV

Včely1

Včely2

Včely3

Včely4

Včelár 6/2021

ZV 2021

Včelí nemoci

Včelí předpisyTento test byl původně určen pro zkoušení studentů samozřejmě s otázkami daných předmětů. Proto obsahuje některé prvky pro tento účel již zbytečné. Každý test je časově omezen, zbývající se spouští a zobrazuje po zobrazení první otázky. Je potřeba test ukončit před doběhnutí zobrazeného času, potom se zobrazí odpovědi. Při překročení času se jen zobrazí nápis, že byl čas překročen a výsledky jsou dosažitelné pouze učiteli, což v tomto případě nemá význam.
Přihlašovací údaje je nutno vždy vyplnit, pokaždé jinak, protože jednou uložený test již nelze měnit. Třetí rubrika "ZO ČSV" je relikt, původně šlo o označení skupiny studentů a místo vyřazení této rubriky bylo jednoduší ji přejmenovat. Původní bodové hodnocení studentů je nahrazeno rádobyvtipnými hláškami a piktogramy. Při každém spuštění testu se otázky i jejich odpovědi zobrazují v jiném pořadí, aby studenti sedící blízko sebe nemohli opisovat. To zůstalo, i když to v tomto použití již také ztratilo význam.
V průběhu testu čtěte otázky a všechny odpovědi v bílých polích, technologickými údaji se nezdržujte.