EAN code
Zadává se 12 číslic. Pokud je to kód opsaný ze zboží, zadává se
bez poslední číslice, která je kontrolní kód generovaný automaticky.
Pixels/bit
Výška
Vnější rámeček
      
PNG
JPEG
WBMP
GIF
TIFF