ZO ČSV Pardubice

Termíny schůzí na rok 2008:

19. ledna 2008 (výroční)
21. února 2008
20. března 2008
17. dubna 2008
15. května 2008
28. srpna 2008
11. září 2008
23. října 2008
20. listopadu 2008

Členské schůze se budou konat v kavárně Evropa - Spolkový dům, Perštýnské nám., Pardubice.
Začátky schůzí jsou od. 16.30 hod.
Výborové schůze se konají vždy v pondělí před členskou schůzí od 17.00 hodin v kanceláři včelařů 2. patro Spolkového domu na Pernštýnském náměstí.