Přijímač pro stanici SAQ

Jak jsem postavil přijímač pro superdlouhovlnnou stanici SAQ (vlnová délka 17,4km). Stanice se nachází ve Švédsku, pochází z roku 1924 a je na seznamu památek UNESCO. Zařízení je dodnes funkční a občas bývá uvedeno na několik minut do provozu. Poslední termíny vysílání byly 24.12.2006 a 1.7.2007. Výkon vysílače je 200kW. Anténa je zavěšena na 6 ocelových věžích vysokých 127m s ráhny 47m. Pro srovnání: rozhledna na Petříně je vysoká 60m. Věže tvoří řadu s rozestupy 380m. Energii do antény dodává Alexandersonův alternátor poháněný asynchronním kroužkovým motorem o příkonu 373kW (podle starých jednotek 500 koňských sil).

Pro příjem těchto signálů nelze použít klasické rozhlasové či komunikační přijímače, protože pro zpracování tak velikých vlnových délek nebývají vybaveny. V nouzi se používají různé náhražky, jako selektivní nf milivoltmery, spektrální analyzátory atd. Můj přijímač se osvědčil, i když byl sestaven narychlo a ze součástek, které se momentálně válely doma v šuplících. Schema je zde, provedení zde.


Proč je to tak zapojené? Zařízení je vymyšleno a postaveno v horečnatém spěchu, aby se stihlo vysílání stanice SAQ 1.července 2007. Schema dokumentuje existující zapojení, pokud by někdo něco takového chtěl stavět, nechť vezme na vědomí pár mých poznámek k zapojení a schema si podle nich upraví:

  1. Kmitočtový plán. Z krystalů, které byly k disposici, se hodil právě jen 4,096MHz, který poskytuje s přijímaným signálem zázněj 1200Hz. Nižší zázněj by byl lepší, ale co naplat. Xtal pověšený na int. obvod 74HCT4060 řeší celý oscilátorový systém. Kdyby byl k disposici 74HC4060, odpadnul by i stabilizátor 5V. Kdyby.. jenže nebyl.
  2. Pro výpočet hodnot součástek filtrů byl používán skript . Filtry jsou navrženy s poměrně malým Q, tedy zbytečně široké, v době návrhu jsem nevěděl nic o stabilitě kmitočtu stanice SAQ, tvořeném rotujícím monstrem, z něhož se trhavě odebírají 200kW telegrafní značky. Známe některé stanice UA... a jejich pochodující čvachtavé signály, že. Ukázalo se, že kmitočet stanice SAQ je stabilní a filtry by tedy mohly být o řád užší.
  3. Jako směšovač je použit MC1496 v katalogovém zapojení. Na vstupech má padesátiohmové zátěže. Nebyl čas to zkusit s většími impedancemi, možná by to šlo, možná ne. Pamatuji teslácký MAA661, který bez pořádného zatlumení vstupu kmitá jako blázen.
  4. Výstupu pro reproduktorek by slušel nějaký integrovaný koncový zesilovač. Jenže pytlík s těmito zesilovači se nenašel, říká se, že takhle věci schovává nějaký Němec, jmenuje se nějak od A... Tak je tam jen obyč. operák s emitorovým sledovačem, u telegrafie se na hifi moc nekouká.
  5. Vstupní obvod je tvořen filtrem LC. Jeho úkolem je především odfiltrovat padesátku naindukovanou do antény ze silových rozvodů. Tato napětí jinak dosahují naprázdno až desítek voltů. Pro sichr tam jsou ještě 2 antiparalelní diody.
  6. Následující zesilovač typu "emitorový sledovač s napěťovým zesílením 10" je tvořen operákem TL072. Měl by tam být OP27 nebo OP37, frekvence 17,2kHz je již na TL072 příliš vysoká.
  7. Přes všechny uvedené problémy TO FUNGUJE!