Speciální přijímač pro stanici SAQ na 17,2kHz

(Provedení na plošných spojích)

saqpl.jpg
Zapojení je rozděleno na dvě desky, aby bylo možno použít maloformátový materiál DPS. Jsou to jednovrstvé desky a spoje jsou navrženy tak, aby bylo co nejméně drátových propojek. Desky jsou nazvány "vysokofrekvenční" a "nízkofrekvenční", i když tou "vysokou" frekvencí je 17,2 kHz, což se běžně řadí ke kmitočtům zvukovým a existují lidé (zejména mladí), kteří tuto frekvenci sluchem vnímají.
Desky jsou propojeny plochým kabelem s konektory používanými v PC, které jsou běžně dostupné a jejich montáž je velice jednoduchá.Na desce nf je síťový zdroj, stabilizátory a nf zesilovač. Stabilizátory a nf zesilovač TDA2003 mají společný chladící plech, což konstrukci dále zjednodušuje. Pásmové propusti je třeba doladit na příslušné kmitočty pomocí nf generátoru, osciloskopu a čítače. Ladící kondenzátor je vzduchový ze starého radiopřijímače a je mimo desku. Stabilizátory na desce vf nepotřebují žádný chladič, teplo, které na nich vzniká, je velmi malé.

Poznámky ke konstrukci

Společný chladič na desce NF přibižné velikosti podle fotografie je za provozu vlažný, nikdy není horký.
Filtr realizovaný obvodem U3A je poměrně ostrý. Při slaďování nahradíme rezistor R13 trimrem a co nejpřesněji naladíme.
Potom jeho hodnotu změříme ohmmetrem a nahradíme vhodnou kombinací rezistorů. Kondenzátory C5 až C8 použijeme svitkové, které na rozdíl od většiny keramických mají menší tepelnou závislost.
Jsou použité dva dvojité operáky TL072, přičemž je vždy použita jen jedna polovina. Sloučení do jednoho int. obvodu nedělá dobrotu.


Deska vf

deskavf.jpg
schema desky vf
Plošný spoj desky vf
rozlozeni součástek na desce vf
drátové propojky na desce vf
rozpiska součástek desky vf
Osazovací plán desky vf


Deska nf

deskanf.jpg
schema desky nf
Plošný spoj desky nf
rozlození součástek na desce nf
drátové propojky na desce nf
rozpiska součástek desky nf
Osazovací plán desky nf

Jezte med, je zdravý!

Valid HTML 4.01 Transitional

Last update: 22 Dec 2014